Καθιστικό

Ο χώρος του καθιστικού εκτός από στιγμές χαλάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις.

Καθιστικό

Ο χώρος του καθιστικού εκτός από στιγμές χαλάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις.

Καθιστικό

Ο χώρος του καθιστικού εκτός από στιγμές χαλάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις.

Καθιστικό

Ο χώρος του καθιστικού εκτός από στιγμές χαλάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις.

Καθιστικό

Ο χώρος του καθιστικού εκτός από στιγμές χαλάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις.

Καθιστικό

Ο χώρος του καθιστικού είναι ένας μεγάλος χώρος θεματικά διαμορφωμένος, σύμφωνα με το πώς ήταν οι χώροι σε ένα σπίτι στο Ζαγόρι ,οι οποίο χρησιμοποιούνταν ξεχωριστά ανάλογα με το λόγο χρήσης (γιορτές, επισκέψεις φίλων, μελέτης ή συμποσίων!

Ο χώρος του καθιστικού εκτός από στιγμές χαλάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις.