Βιωματικές δραστηριότητες

Βιωματικές δραστηριότητες

Βιωματικές δραστηριότητες

Βιωματικές δραστηριότητες

Βιωματικές δραστηριότητες

Βιωματικές δραστηριότητες

Ο βιωματικός  τουρισμός είναι ένα ιδανικό κανάλι για τη δημιουργία συναισθημάτων στους ανθρώπους.

Τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις που κάνουν έναν προορισμό αξέχαστο είναι η επιλογή δραστηριοτήτων που δύσκολα επαναλαμβάνονται!

Tέτοιες δραστηριότητες είναι η συμμέτοχη σας σε εργασίες στη γεωργία και στη κτηνοτροφία για πραγματικές ανάγκες ,ακολουθώντας τους ρυθμούς και τον τρόπο των ανθρώπων του τόπου, καθώς και η συμμετοχή σας σε μαθήματα παραδοσιακών χορών αλλά και μαθημάτων μαγειρικής της παραδοσιακής κουζίνας!

Για τις δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τη reception του ξενοδοχείου!